logo
 

kop_fruit

 

Vergoeding

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

In 2023 krijgt u uit de basisverzekering 3 uur dieetadvisering vergoed. Dit zijn meestal 4-6 consulten. Vergoeding vanuit de basisverzekering gaat voor volwassenen ten koste van het wettelijke verplicht eigen risico (€385 per jaar). Voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar is er geen sprake van een eigen risico. Na deze 3 uur kan eventueel een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering.Het is per aanvullende verzekering verschillend hoeveel vergoeding hierin is opgenomen. U kunt in uw verzekeringspolis of owww.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies  lezen of u recht heeft op extra vergoeding.

Vergoeding vanuit de ketenzorg

Bent u verwezen door huisarts of praktijkondersteuner voor dieetadvisering binnen de Ketenzorg Diabetes, CVRM (hart- en vaatziekten), COPD (longziekten) of Kwetsbare Ouderen dan worden de consulten in de regel geheel vergoed.U hoeft dan geen eigen risico aan te spreken. Ik heb hiervoor contracten afgesloten met DOH, POZOB en ELAN.

 


Behandeltijd

Dieetbehandeling bestaat uit een consult op het spreekuur of een bezoek aan huis ( ="individuele zitting dietetiek")             en de tijd die wordt besteed aan analyseren van voedingskundige, dietistische en medische gegevens, eventueel berekenen van de voeding, het samenstellen van een persoonlijk advies of het regelen van medische drinkvoeding (="individueel dieetvoorschrift"). Bij het individueel dieetvoorschrift bent u meestal niet zelf aanwezig.

Onderstaand tijden en tarieven.

Tarieven

 • De tarieven voor een bezoek aan de diëtist zijn landelijk vastgesteld. Ik hanteer het tarief dat met uw zorgverzekeraar afgesproken is. 
 • Indien u begeleiding wilt die buiten de vergoeding valt dan is het tarief daarvoor € 17,50 per kwartier.
 • Voor een huisbezoek wordt een toeslag berekend. Dit krijgt u vergoed wanneer de arts dit vermeldt op de verwijzing.
 • Een afspraak annuleren is tot 24 uur van te voren mogelijk. Daarna zijn er kosten aan verbonden die u niet kunt declareren bij uw zorgverzekeraar: €17,50 voor het niet nagekomen van een vervolgconsult, €52,50 voor het niet nakomen van een eerste consult.

Consulttijden

 •  Eerste consult: contact 60 minuten 
 •  Vervolgconsult normaal: contact 25-30 minuten
 •  Vervolgconsult kort: contact 10-15 minuten
 •  Vervolgconsult lang: contact 40-45 minuten
 •  Telefonisch consult: contact 15-30 minuten
 •  E-mail vervolgconsult: contact 15 minuten
 •  Bovenstaande consulten worden indien nodig aangevuld met tijd voor een individueel dieetvoorschrift.

 

Ook de belastingdienst betaalt onder bepaalde voorwaarden mee aan uw dieet.
Hiervoor gaat u naar: www.belastingdienst.nl